Op de voorgevel van het hoekhuis op de Mozartlaan nummer 1 kun je de eerste steen bewonderen.
Deze steen is in september 1923 onthuld door de SDAP wethouder van openbare werken, Dhr G.C.B. van Dijk. Architect Klaarhamer was daarbij aanwezig. In het midden van de steen is er ruimte uitgespaard voor een goudkleurige tegel met het opschrift  ‘’Buiten Thuis’’.

‘’Buiten Thuis’’ was de in 1919 door de Nederlandse vereniging van huisvrouwen opgerichte woningbouwvereniging, die opdracht heeft gegeven voor de bouw van de eerste ‘’middenstandshuizen’’  in de nieuwe ‘’tuinwijk’’ Oog in Al. De  uitvoering kwam in handen van de Utrechtse architecten Klaarhamer en van der Lip. Het was de bedoeling dat de huisvrouwen meebeslisten over de ontwerpen van de woningen. Een eerste ontwerp van de woningen uit 1921 werd afgekeurd. Het betrof wit gepleisterde rechthoekige woonblokken van twee verdiepingen met zwarte, blauwe of gele ramen, deuren en daklijsten. De Inspecteur van de Volkshuisvesting Wentink vond de huizen van dit eerste ontwerp te veel op ‘’pakkisten’’ lijken. In een wijk als Oog in Al verwachtte men volgens hem eensgezinswoningen in tuindorpstijl.

Volgens het Nederlands  Architectuur Instituut is de volgorde van bouwen van de eerste huizen in de eerste straten als volgt:
1920- Richard Wagnerlaan 1-15
1922- Bachstraat 1-5
1923- Schumanstraat 2-24
1923- Mozartlaan 1-36

“’Buiten Thuis’’ zou uiteindelijk 101 woningen in Oog in Al  laten bouwen en ging daarna failliet. Particuliere bouwbedrijven namen daarna de bouw van huizen in de nieuwe wijk over. 

Bronnen: NAI (Nederlands Architectuur Instituut, nu: Het Nieuwe Instituut) over architect Klaarhamer , Piet Klaarhamer, Architect en meubelontwerper van Marijke Kuper en Monique Teunissen, Utrecht  2014 en Gids voor architectuur en stedenbouw in Utrecht 1900-2005 van Catja Edens en Bettina van Santen, Utrecht 2004

 

 

Lees verder

Het Hert is terug! Het beeld Het Hert heeft sinds kort een nieuwe plek en wel rechts onderaan het fietspad dat over de Dafne Schippersbrug loopt. De jaren ervoor stond…

Heel modern voor die tijd In de jaren '30 was de Beethovenlaan dé winkelstraat van Oog in Al.  Daarnaast waren er her en der door de wijk verspreid veel kleine winkeltjes…